Blogia
mosicayparolas

XIV TROBADA D'ESCRITORS EN O PIRINEO

XIV TROBADA D'ESCRITORS EN O PIRINEO

XIV Trobada d’Escritors en o Pirineo

Pandicosa (Bal de Tena, Alto Galligo) 29-30 de chunio e 1 de chulio de 2007.

Escritors en aragones y escritors en catalan s’achuntaran en Pandicosa (Bal de Tena) ta zelebrar-ie a catorzena Trobada d’Escritors en o Pirineo. As montañas, as leyendas, o paisache, a cultura, a naturaleza… propiziaran un ambien agradable por tal que ta os escritors o espazio pirinenco -en iste caso d’a Bal de Tena, en l’Alto Galligo- siga fuen d’inspirazion literaria. Ye un escambio; a Bal de Tena aculle os escritors; istos ofrexen o don d’a suya parola escrita.

AUTOS UBIERTOS A O PUBLICO

-29 de chunio, biernes. En o Conzello de Pandicosa:
20 h. Auto d’acullita por as autoridaz e instituzions locals.

-30 de chunio, sabado. En o Zentro Cultural “A Faxuala” (Pandicosa):


19 h. “Antropolochia e costumbrismo en a literatura autual en aragones”. Conferenzia a cargo de Paz Ros Nasarre. (Profesora d’o I.E.S. “San Alberto Magno” de Samianigo).
20 h. Presentazion de ro libro de ra XIII Trobada,
Branquil d’a Cerdanya. Relatos d’o Pirineo.
20,15 h. Presentazion de l’Antolochia de testos en aragones de l’Alto Galligo.


En Piedrafita de Tena:
23 h. Rezital de mosica en aragones con “La Orquestina del Fabirol”, “Lurte” e atros grupos.

0 comentarios