Blogia
mosicayparolas

LA ACADEMIA DE L'ARAGONES SE CHUNTA EN UESCA

LA ACADEMIA DE L'ARAGONES SE CHUNTA EN UESCA

La Academia de l’Aragonés se constituye en Huesca

Asti amanixen dos articlos que i charran de iste auto, pero antimas debaixo os deixamos l'enrastre de chemecos an tambien i charra asabelo de importan de ixa chunta.

1 -

L'academia de l'aragones se chunto lo pasato sabado en uesca, zelebro en o salon de autos d'a diputazion de uesca a suya primera chunta ordinaria an se constituyo como Academia de l'aragones.

Si quieres leyer mas :

http://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/detalle.php?id=188189

http://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/detalle.php?id=188334

Fuente:

http://www.laragones.com/

2 -

Resultau d'a reunión de l'Academia

En a reunión, os dezinueu miembros numerarios que componen ista primera Academia, entre os que se i trobaban filologos, parlans patrimonials, escritors y personas de reconoixiu prestichio, dión lectura a bellas parolas d'azeptazión d'o cargo y, dimpués, prozedión a tratar os temas que serán obcheto d'o suyo treballo, asinas como as linias d'a entidat, que son consecuenzia d'o mandato d'o debandito Congreso: creyar una autoridat lingüistica que sirba de referezia a la luenga aragonesa y as suyas bariedaz lingüisticas, chuntando ta ista faina todas as sensibilidaz que en istos momentos i hai.

ta leyer mas en:

http://www.chemecos.blogspot.com/

Fuen:

http://www.chemecos.blogspot.com/

0 comentarios