Blogia
mosicayparolas

Biella Nuei presenta su zaguer disco

Biella Nuei nos amostrara maitin biernes o suyo zaguer disco en os microfonos de RADIO MAI. 

Dende 1984 Biella Nuei estudea, esbiella e esparde a mosica tradizional d'Aragón -país d'o norte de l'Estau Español, a o sur d'os Altos Perinés.


O patrimonio mosical d'Aragón ye d'una riqueza e dibersidá sosprendens. Os trastes orixinals como lo chicotén, o chiflo, a gaita de boto, u a donzaina, os fabirols e pinfanos, asinas como percusions e trastes de cuerdas. As melodías e os ritmos abracan fandangos, danzes, romanzes, polcas...


Una riqueza que emplega Biella Nuei ta os suyos discos e espeutaclos.


Sobre istos alazez, Biella Nuei, adibe trastes como curdions, lauz, darbucas, caxa peruana u contrabaxo, con a fin de presonalizar as biellas composizions tradizionals u de creyar nuebas melodías e armonías. D'ista conchunzión con atros sons naxe una mosica que no pasen tien unatra esplicazión, que se repleca por si sola drento e difuera d'Aragón.


Una mosica que ye feita ta escobrir, ascuitar e bailar, dende una ambiesta autual e con un son de güei, que dixa d'estar rispetuoso con l'esprito d'antis más.


En as zaguers añadas hemos feito asabelo d'espeutaclos e conziertos por tot l'Estau, asinas como en Franzia, Alemania, Italia, Israel... festibals, chiras, colaborazión con mosicos d'atros países (Occitania, Lombardía), cantaires flamencos, compañas teyatrals...


Antimás de dos discos siñaus por nusatros mesmos (Las aves y las flores e Solombra), que recullen una parti d'o nuestro repertorio, hemos reyalizau un amplo e profeitoso treballo de rechira etno-mosical en o nuestro país. Surten d'iste treballo güeito discos-libros que sirben ta decumentar, archibar e espardir una parti d'a riqueza d'Aragón.


Tamién dende Biella Nuei s'imparten cursos de mosica e conziertos pedagoxicos, se publican discos e libros en ista demba e se consella en diferens zentros etnograficos.

Iste biernes 23 de chunio bi seran en os microfonos de ro pograma de radio -MOSICA Y PAROLAS- a ixo de ras 17.00 dica ras 19.00 oras en radio mai 102.8 fm en zaragoza.
Bels componens de Biella Nuei son mayestros en a Escuela de Folclore de Zaragoza

0 comentarios